Photo Gallery

  • Wiki ya kisomo

    Wiki ya kisomo

    Posted On : September, 30, 2020

  • slide show

    Bi. Leonia Kassamia akiwasilisha mada katika warsha ya kujenga uwezo kwa wawezeshaji wa vituo vya mpango wa elimu mbadala ya wasichana walio nje ya shule. Warsha hii inalenga kuwajengea uwezo wawezeshaji wa mpango huu kuanzisha vituo vya mafunzo na kuendesha mafunzo kwa wasichana walio nje ya elimu rasmi katika wilaya ya Sengerema.

    Posted On : August, 06, 2019